Mặt trước Hệ thống Cách đặt vân tay Sơ đồ kết nối của một máy chấm công Sơ đồ kết nối của nhiều máy chấm công