Mặt trước Hệ thống Cách đặt vân tay Hình minh họa: Sơ đồ kết nối của một máy Kiểm soát vào ra Hình minh họa: Sơ đồ kết nối của nhiều máy Kiểm soát vào ra