Mặt trước - màu bạc Mặt trước - màu nâu Mặt trước màu đen