Mặt trước - màu bạc Mặt trước - màu đen Sản phẩm đã được lắp đặt hoàn thành