Mặt trước - màu bạc Mặt trước - màu vàng Mặt trước - màu nâu Phần cơ với 5 chốt - An toàn cao Sản phẩm đã được lắp đặt hoàn thành