Mặt trước Hình minh họa: Sơ đồ kết nối của một máy Hình minh họa: Sơ đồ kết nối của nhiều máy