HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI MULTICODE GL1000
(Dùng cho xe máy)

 

I. MÀU DÂY

1. Bộ điều khiển

- No3 (dây đỏ)Đấu nối với ổ khóa (Có "+" khi bật khóa)

- No4 (dây đen)Đấu nối với khung xe (-)

- No5 (dây nâu)Đấu nối với cảm biến phanh (Có "+" khi phanh)

- No8 (dây tím)Đấu với khung xe (-)

2. Rơ le

No87 (xanh dương)Đấu nối đến tải của mạch bị phong tỏa (Đến bộ đánh lửa)

No86 (đen nhỏ)Đấu nối với khung xe (-)

No85 (đỏ)Đấu nối với ổ khóa (Có "+" khi bật khóa)

No30 (đen to)Nối với nguồn của mạch bị phong tỏa (Nguồn của bộ đánh lửa)

 

II. SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI

Sơ đồ đấu nối bộ điều khiển

Sơ đồ đấu nối bộ điều khiển

 

Sơ đồ đấu nối Rơle

Sơ đồ đấu nối Rơle

• Mạch bị phong tỏa:

- Là mạch mà khi bị ngắt ra thì động cơ của xe sẽ bị phong tỏa hay nói cách khác là bị "tắt máy". Có nhiều cách để lựa chọn mạch bị phong tỏa tuy nhiên đối với xe máy thì thông thường mạch được chọn là dây nguồn của bộ đánh lửa.

- Sau khi đã lựa chọn được mạch bị phong tỏa thì cắt dây này ra và đấu nối vào No30 và No87 như hình vẽ của "Sơ đồ đấu nối Rơ le".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI MULTICODE GL1000
(Dùng cho ô tô)

I. MÀU DÂY

1. Bộ điều khiển

- No3 (dây đỏ)Đấu nối với ổ khóa (Có "+" khi bật khóa)

- No4 (dây đen)Đấu nối với khung xe (-)

- No5 (dây nâu)Đấu với cảm biến phanh (Có "+" khi phanh)

- No2 (dây xanh lục)Đấu nối với cảm biến mở cửa nếu là (+) hoặc No8 (dây tím)Đấu nối với cảm biến mở cửa nếu là (-)

2. Rơ le

No87 (xanh dương)Đấu nối đến tải của mạch bị phong tỏa (Đến bộ đánh lửa)

No86 (đen nhỏ)Đấu nối với khung xe (-)

No85 (đỏ)Đấu nối với ổ khóa (Có "+" khi bật khóa)

No30 (đen to)Nối với nguồn của mạch bị phong tỏa (Nguồn của bộ đánh lửa)

 

II. SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI

Sơ đồ đấu nối bộ điều khiển

Sơ đồ đấu nối bộ điều khiển

Sơ đồ đấu nối Rơle

Sơ đồ đấu nối Rơle

• Mạch bị phong tỏa:

- Là mạch mà khi bị ngắt ra thì động cơ của xe sẽ bị phong tỏa hay nói cách khác là bị "tắt máy". Có nhiều cách để lựa chọn mạch bị phong tỏa nhưng thông thường là chọn dây nguồn của phun xăng hoặc bơm dầu.

- Sau khi đã lựa chọn được mạch bị phong tỏa thì cắt dây này ra và đấu nối vào No30 và No87 như hình vẽ của "Sơ đồ đấu nối Rơ le".

Đăng ký nhận tin
Thiết kế 2020 © Công ty ADEL Việt Nam - Khóa vân tay ADEL