khóa vân tay, khóa khách sạn, két sắt vân tay, khóa cửa vân tay

Tháng khuyến mãi

Từ ngày 2.9.2011, ADEL Việt Nam tổ chức khuyến mãi phần mềm chấm công tiếng Việt và phần mềm tính lương - quản lý nhân sự thế hệ mới.

 
KHUYẾN MÃI
 
 
Tặng phần mềm chấm công tiếng Việt thế hệ mới và phần mềm tính lương - quản lý nhân sự khi mua:
 
                                 
             X5                                        X638                                        X648
 
 
• Tặng phần mềm tính lương & quản lý nhân sự khi mua:
   
                              
     ADIFACE 302                           X915                                        X917
 
                              
         X919                                       X920                                           X8
 
   
            X86                          X82                            X82B                      ADF702
 
                              
              X19                                        X17                                        X16

Tin tức khác

khóa vân tay, khóa khách sạn, két sắt vân tay, khóa cửa vân tay