Nhận dạng vân tay trong 30 phút

Cập nhật: 9/8/2010 | 3:32:22 PM

Nếu trước kia, người ta phải mất ít nhất 2 tuần để nhận dạng vân tay thì nay, chỉ cần 30 phút. Kỹ thuật mới đang được thử nghiệm tại Mỹ.

Một kỹ thuật quét dấu vân tay mới có thể giúp các cơ quan điều tra lấy dấu vân tay và biết rằng người đó có tiền án tiền sự hay không chỉ trong vòng 30 phút hoặc ít hơn. 
Theo kỹ thuật này, chỉ cần lăn ngón tay lên một màn hình thì tự động máy quét vân tay sẽ thu lại dấu vân tay dưới dạng hình ảnh kỹ thuật số. Sau đó, hình ảnh này được chuyển đến trung tâm cơ sở dữ liệu bằng e-mail để được nhận dạng. Trung tâm sẽ gửi lại thông tin về người này cũng bằng e-mail. 
Cách làm trên giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian điều tra vì trước đây quá trình này phải mất ít nhất 2 tuần. 
Máy quét mới đang được thử nghiệm tại hạt Jefferson (Mỹ).
 
Theo News10now, Thanh Niên
  • Khóa vân tay
  • Khóa vân tay
Đăng ký nhận tin
Thiết kế 2020 © Công ty ADEL Việt Nam - Khóa vân tay ADEL